PALISADY

Palisady(częstokół), elementy monolityczne, jednowarstwowe, okrągłe lub półokrągłe,  wykonane z recyklingowanego tworzywa sztucznego, służące m;in; jako elementy małej architektury( granice trawników, parkingów, wygrodzenia terenów) czy też  jako elementy konstrukcyjne(zamiast pali), umożliwiające stabilizację gruntów. Nie ulegają procesom gnilnym, stąd często znajdują swoje zastosowanie jako zamiennik naturalnej faszyny przy melioracji stawów, jezior, rzek i innych cieków wodnych. Często również znajdują zastosowanie w ogrodnictwie zarówno amatorskim jak i profesjonalnym, jako elementy kompozycji wodnych(ogrodzenia i stabilizacja oczek wodnych, wodospady, kaskady).

Materiał z którego są wykonane to w większości tworzywa typu: polietylen(LDPE, HDPE),polipropylen(PP)barwniki, stabilizatory i inne domieszki.

Właściwości:

  • długotrwałe i wodoodporne
  • wytrzymałe na zginanie( MPa ≥ 10)
  • odporne na uderzenia ciałem twardym(przy energii uderzenia 15 J w temp.-10 st.C)
  • odporne na ścieranie(okreslona ubytkiem masy po 1000 obrotach-tarcza ścierna Tabera H22 – ≤ 0,3
  • bezpieczne dla środowiska ( w zastosowaniu jako elementy konstrukcyjne przy akwenach wodnych i w kontakcie z wodami gruntowymi) nie stanowią zagrożenia zanieczyszczeniem metalami ciężkimi
  • bezpieczne w użytkowaniu(materiał nie rozszczepia się, przez co nie powstają drzazgi i odpryski)
  • nie podlega procesom gnilnym
  • nie podlega konserwacji ani stosowania powłok zabezpieczających
  • odporne na działanie zoocydów, herbicydów i fungicydów

Wymiary

długość  1500 mm

Ø 80

Kolor: standardowy technologiczny-szary, z dopuszczalną różnicą barwy do 5%. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w innej kolorystyce.

Pakowanie i montaż

Wyroby są pakowane na czas transportu na paletach lub przywiązywane pasami transportowymi(przy większych średnicach). Sposób montażu zależy od planowanego zastosowania wyrobu, z zaznaczeniem, że musi odpowiadać istniejącym przepisom i normom prawnym jak i przyjętym zasadom specjalistycznych praktyk branżowych. Przy montażu należy zwrócić uwagę na warunki gruntowe i/lub wodno-gruntowe.